Oldenburg ("Prinzessin Eitel Friedrich"), Sophie Charlotte v.