Macaulay 1st Baron Macaulay of Rothley, Thomas Babington

: 25.10.1800 (Rothley Temple)

: 28.12.1859 (Kensington)

Seite

Macaulay über Volk und Freiheit

25, 8, 127

Seite

Macaulay über Volk und Freiheit

25, 10, 148