Thomas a Kempis

Heft Seite 147

Dichterakademie 1966

Arnold Hahn

14.06.1926 31, 11, 147