Brantl, Maximilian

Heft Seite 466

Wirrnis

Maximilian Brantl

21.10.1907 12, 30, 466

Heft Seite 722

Blind

Maximilian Brantl

27.01.1908 12, 44, 722

Heft Seite 274

Lieder

Maximilian Brantl

20.07.1908 13, 16, 274

Heft Seite 471

Feierabend

Maximilian Brantl

12.10.1908 13, 28, 471

Heft Seite 653

An Weihnachten zu singen

Maximilian Brantl

21.12.1908 13, 38, 653

Heft Seite 17

Stimme des schwarzen Engels

Maximilian Brantl

31.12.1912 16, 63, 17

Heft Seite 558

Mein kleines Haus

Maximilian Brantl

20.11.1940 45, 47, 558

Heft Seite 191

Nacht

Maximilian Brantl

19.03.1941 46, 12, 191

Heft Seite 520

Sommertag

Maximilian Brantl

13.08.1941 46, 33, 520

Heft Seite 552

Aus der Kinderzeit

Maximilian Brantl

26.08.1942 47, 35, 552

Heft Seite 687

Vor der Nacht

Maximilian Brantl

21.10.1942 47, 43, 687

Heft Seite 234

Das Käuzchen

Giovanni Pascoli

21.04.1943 48, 16, 234

Heft Seite 525

Villa über dem Fluß

Maximilian Brantl

06.10.1943 48, 40, 525