Vazov, Ivan

: 9.7.1850 (Sopot)

: 22.9.1921 (Sofia)

Seite

Literarische Sensationen

25, 45, 608