Baden, Berthold Markgraf v.

: 24.2.1906 (Karlsruhe)

: 27.10.1963 (Spaichingen)

Seite

Vom Tage

36, 24, 283