Prieto y Tuero, Indalecio

: 30.4.1883 (Orviedo)

: 11.2.1962 (Mexiko)

Seite

Rotspanier in Mexiko

48, 27, 369