Eden 1st Earl of Avon, Anthony

: 12.6.1897 (Windlestone)

: 14.1.1977 (Salisbury)

Seite

Anthony auf Reisen

45, 47, 564

Seite

Anthony Eden

43, 10, 110

Seite

Anthony Eden beim Friseur

46, 1, 13

Seite

Aus meinem Tagebuch

45, 49, 578