Bumke, Erwin Konrad Eduard

: 7.7.1874 (Stolp)

: 20.4.1945 (Leipzig)

Seite

Papens schwarze Stunde

37, 33, 386